Ons privacy beleid

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet
Wij verwerken uitsluitend persoons-en bedrijfgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het maken van facturen, offertes, pakbonnen en andere administratieve zaken met betrekking tot uw bestelling. Wij delen dit niet met andere partijen.

Cookies
4Railing.com gebruikt alleen functionele cookies voor de contactformulieren op onze website.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming en de cookiebepaling die wettelijk is vastgesteld.

Heb je na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met 4railing via het contactformulier.